Dominik Ortelt

LEArN EKSPERT OG ORGANISATIONSUDVIKLER

28 34 19 83

Expertise

Organisationsudvikling
Strategi

Hoshin Kanri, Wardley Mapping, SWOT, Way to Market

Leadership

Scientific Coaching and Lean Competence Development

Organisational Design

Idealized Re-Design, Systemic Learning Organisation

Operational

Lean, Toyota Kata, FMEA, PPAP, Risk Assessment, Health, Safety & Environment

Values & Principles

Forsøg altid at integrere så mange perspektiver som muligt og kombinér det langsigtede med det kortsigtede. Skab altid modsætninger til dine egne idéer og reflekter over det, der bliver sagt. Flyt videns grænser, fordi du aldrig holder op med at lære.

• Growth through Development
• Customer and Safety First
• Quality before Delivery
• Go and See

Profil

I over tyve års international og tværsektoriel erhvervserfaring har jeg erhvervet kompetencer, der sætter mig i stand til at hjælpe organisationer med at etablere måder at tænke og handle på, som fører til bæredygtig succes på lang sigt. Kontinuerlig udvikling og forbedring er nøgleaspekter i min tilgang, hvor alsidig kreativitet og en sund dosis humor fører til motiverende læringsmiljøer i hele organisationen.

Kort om mig

Jeg er autodidakt og del af et internationalt Lean- og organisations forskningsnetvært, foredragsholder på internationale konferencer, medarangør af KataConvention og autor af artikler for tysklands største systemvidenskablige forlag (Carl-Auer Verlag).

Som kreativ autodidakt er mine interesser bredt diversificerede, hvilket giver mange fordele, hvis man f.eks. kan kombinere: naturvidenskab, sociologi, filosofi, systemteorier, designtænkning og økonomi.

Og ud fra dette er i stand til at danne helt nye perspektiver og idéer, der kan fremskynde udviklingen af samfundet og virksomhederne.

0 +
Produkt Introduktioner
0 +
Business Process Analyser
0 +
Forbedringsprojekter
0 h
Proces Observationer

20 års erfaring

Jeg taler
kunstens, videnskabens og håndværkets sprog

Fra gastronomi til fiskeri, fra produktions- og maskinteknik til forandrings- og leanledelse, fra organisationsdesign og strategiudvikling til international konsulentarbejde og forfatter i et tysk systemvidenskabeligt forlag. Jeg ved, hvordan man skaber langsigtede forandringer og hvordan man kan håndtere kompleksitet.

Det siger andre

Funktioner af virksomheder for samfundet

Udvikling Og Udannelse

Der er intet andet sted i samfundet, hvor flertallet af dets medlemmer tilbringer mere tid end på arbejdspladsen – det største uddannelsessted i verden. 

Med de rette rammer, der gøre det muligt for medarbejderene at lære og praktisere videnskabelig og systemisk tænking på arbejdspladen, genererer vi en win-win situation – både for virksomheder og samfundet.

Bæredygtige Produkter

At arbejde med bæredygtighed betyder at bygge systemisk og videnskabelige kompetancer op som er grundlæggende for udvikling af nye produkter og ydelser med langsigted samfundsmæssig merværdi.

Kun en klar forstand, der er i stand til at gennemskue systemiske sammenhænge og konsekvenser, kan skabe reel merværdi.

Fordeling af velstand

Den eneste samfundsform, som vi har lært at håndtere med henblik på at fordele velstanden, er produktionsformen. Når samfundets medlemmer producerer for samfundet, fordeler det velstanden gennem lønarbejde og skatter.

En god løn øger fællesskabets likviditet og dermed fordelingseffekten. Derfor skal vi prioritere at skabe en god og social retfærdig indkomst for alle så vi styrker et demokratisk samfund, hvor alle fortjener et værdigt og godt liv.