Mobilizing Ideas

28 34 19 83

SystemTime Functional

Sytem:Tid – funktionelt arbejde, ledelse og design

I forbindelse med en stadig mere kompleks og sammenvævet problemdynamik er evnen til at arbejde og lede funktionelt i system:tid ved at blive en central udviklingsopgave for virksomheder, økonomi og samfund.

Et bæredygtigt samfund afhænger af en effektiv udvikling af den enkeltes kompetencer og selvtillid, når der er behov for det. Dette forudsætter, at økonomien begynder at interessere sig for uddannelse og videreudvikling af systemisk videnskabelig tænkning.

I forbindelse med den stigende problemdynamik bliver det en grundlæggende forudsætning for bæredygtighed at erkende og forstå flerdimensionale sammenhænge.

Systemisk kompetence øger ikke kun efficiens i samfundet ved at reducere den ekstra arbejdsbyrde, som allerede skal reduceres i lyset af klimaforandringer og stadig mere usikre forsyningskæder.

Det øger også effektiviteten af individuelle beslutninger, fordi det lærer at integrere kortsigtede og langsigtede konsekvenser i kontekstbeslutninger bedre.

Tilvejebringelse af uddannelsesprogrammer og rammer for systemisk videnskabelig kompetenceopbygning i samfundet er samtidig en tjenesteydelse for langsigtet samfundsmæssig merværdi.

Tipp >> Læs mere om systemiske perspektiver i artiklen:

Hvad er kompleksitet og kompleksitetsmanagement

Virksomheder er del af uddannelsessystemet

Virksomhederne skal derfor lære at se sig selv som en del af det samfundsmæssige uddannelsessystem, hvor de bevidst tager del i ansvaret for en bæredygtig social udvikling.

Der er intet andet sted i samfundet, hvor flertallet af dets medlemmer tilbringer mere tid end på arbejdspladsen – det største uddannelsessted i verden. Derfor skal den økonomiske politik også vide, at systemisk videnskabelig kompetence bidrager til at bevare virksomhederne i samfundet, så de kan opfylde deres formål for samfundet: 

• Fordeling af velstand gennem lønarbejde og skatter 

• Udvikling og distribution af bæredygtige produkter til samfundet 

• Og udvikling af samfundet gennem uddannelse og formidling af ny viden

I sidste ende er demokratiets tilstand også afhængigt af samfundsudviklingen.

Der er intet andet sted i samfundet, hvor flertallet af dets medlemmer tilbringer mere tid end på arbejdspladsen – det største uddannelsessted i verden. Derfor skal den økonomiske politik også vide, at systemisk videnskabelig kompetence bidrager til at bevare virksomhederne i samfundet, så de kan opfylde deres formål for samfundet: 

SystemTime Nationalism

Tipp >> Læs mere om emergens i artiklen:

SYSTEM:TID – EN KORT HISTORIE OM EMERGENS

Kontakt

Jeg hjælper dig, dit team og din virksomhed gerne med at fjerne unødvendige hindringer i flowet og med at støtte den videre udvikling af dit team og din virksomhed gennem praktisk system- og videnskabelig tænkning.

Kan du lide denne artikel? Del den.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Flere relaterede indlæg

Systemtænkning

Metafærdigheder: Nøglekompetencer for fremtidens udvikling

Systemtænkning

Metafærdigheder: Vores vej ud af evolutionær stilstand?

Systemtænkning

Er der virkelig Mangel på kvalificeret Arbejdskraft?

Seneste

Systemtænkning

Metafærdigheder: Nøglekompetencer for fremtidens udvikling

Systemtænkning

Metafærdigheder: Vores vej ud af evolutionær stilstand?

Toyota Kata

Slip udviklingen løs med Toyota Kata

28 34 19 83