Perspektivering

Få nye perspektiver og aldsidig rådgivning

Tænk over det

85 % af menneskerne er ikke i stand til at skabe mere end én dimension i deres tankemodeller.

Færdigheder inden for håndtering af større kompleksitet er afgørende for en bæredygtig fremtid, der er specielt baseret på mere kooperativt samarbejde. Dog er det ofte vores ideologiske impulser, vores fordomme og ekstreme tankegang, der forhindrer det nødvendige brud med status quo og bedre resultater. 

Hvad er perspektivering?

Perspektivisering er primært et tilbud om læring og refleksion i forbindelse med håndtering af højere kompleksitet.

Formålet med perspektivering er bl.a. at opnå større versatilitet gennem højere dimensionering og differentieringsarbejde inden for rammerne af ens egne tankemodeller.

Bedre refleksivitet og systemisk klarhed fører til bæredygtige og fremtidssikrede beslutninger.

Mennesker og dermed også ledere med lave kompleksitetsledelsesfærdigheder har en tendens til at træffe endimensionelle og kortsigtede beslutninger med fatale konsekvenser for bæredygtighed.

Som én af de få versatil tænker med højere kompleksitetsledelsesfærdigheder er det min pligt at bygge broer, så vi kan opnå ekstraordinære resultater sammen.

Perspektivisering er et tilbud til alle dem, der ønsker at tage udviklingen af fremtiden i et komplekst miljø i egne hænder.

“Den, der kun har én mulighed, er i fængsel. Den, der har to muligheder, befinder sig i et dilemma. Først når der er mindst tre muligheder til rådighed, kan vi tale om frihed.” – Gitta Peyn

Muligheder og Optioner

Detektering af blinde vinkler

Det er let at være fuldstændig overbevist om sine egne idéer, planer og strategier. Det er imidlertid endnu lettere at overse sine egne blinde vinkler med alvorlige konsekvenser for den langsigtede udvikling. Jeg sætter spørgsmålstegn ved, hvad der overbeviser dig og dermed hjælper dig med at udvikle mere solide koncepter.

Antifragilitet

Blinde vinkler fører ofte til mindre huller, som, hvis de ikke bliver lukket, kan bringe hele virksomheden i fare. Jeg finder disse huller og svagheder i dine strategier og virksomhed og hjælper dig med at opbygge et mere solidt fundament.

Målrettet Irritation

Den status quo, som enhver virksomhed bør frygte, er, når der sniger sig mønstre ind som frarøver virksomheden dens vitalitet. Med en målrettet irritation kan du bryde status quo og bringe den nødvendige vitalitet tilbage i din virksomhed.

20 års erfaring

Jeg taler
kunstens, videnskabens og håndværkets sprog

Fra gastronomi til fiskeri, fra produktions- og maskinteknik til forandrings- og leanledelse, fra organisationsdesign og strategiudvikling til international konsulentarbejde og forfatter i et tysk systemvidenskabeligt forlag. Jeg ved, hvordan man skaber langsigtede forandringer og hvordan man kan håndtere kompleksitet.

Systemiske funktioner af virksomheder for samfundet

Udvikling Og Udannelse

Der er intet andet sted i samfundet, hvor flertallet af dets medlemmer tilbringer mere tid end på arbejdspladsen – det største uddannelsessted i verden. 

Med de rette rammer, der gøre det muligt for medarbejderene at lære og praktisere videnskabelig og systemisk tænking på arbejdspladen, genererer vi en win-win situation – både for virksomheder og samfundet.

Bæredygtige Produkter

At arbejde med bæredygtighed betyder at bygge systemisk og videnskabelige kompetancer op som er grundlæggende for udvikling af nye produkter og ydelser med langsigted samfundsmæssig merværdi.

Kun en klar forstand, der er i stand til at gennemskue systemiske sammenhænge og konsekvenser, kan skabe reel merværdi.

Fordeling af velstand

Den eneste samfundsform, som vi har lært at håndtere med henblik på at fordele velstanden, er produktionsformen. Når samfundets medlemmer producerer for samfundet, fordeler det velstanden gennem lønarbejde og skatter.

En god løn øger fællesskabets likviditet og dermed fordelingseffekten. Derfor skal vi prioritere at skabe en god og social retfærdig indkomst for alle så vi styrker et demokratisk samfund, hvor alle fortjener et værdigt og godt liv.

Fremtiden skal tænkes multidimensionalt

Fem dimensioner, der er indbyrdes afhængige af hinanden for at opnå global bæredygtig succes.

Efficiens

Når gode rammebetingelser hjælper kreativiteten til at udfolde sig, og når kompetencer fører til resultater uden tab og fiasko, så er der tale om efficiens.

Effektivitet

Effektivitet er mere end efficiente processer. Effektivitet er den bevidste beslutning om at vælge langsigtet social værdi og dermed at gøre det rigtige, mere rigtigt.

Vækst

I en dynamisk kompleks, indbyrdes forbundet verden med begrænsede og svindende ressourcer vækster det, der skaber fælles social velstand for alle.

Udvikling

For at kunne opfylde alle legitime ønsker i et samfund, er der behov for en arkitektur hvor ny viden og nye nødvendige færdigheder kan udvikles kontinuerligt.

Systemledelse

Ledelse i et flerdimensionelt perspektiv betyder: at tage ansvar for system:tidens funktionelle arkitektur, for orientering på tværs af systemerne og design af løsninger der forbedrer systemerne. Lederskab er idag mindre et spørgsmål om titel, men meget mere om evner.

“Dominik Ortelt er en af de få konsulenter, der ved, hvad der har betydning. Hans sans for objektivitet og klima-funktionelle, resultatorienterede arbejde afspejles i mange års erfaring. Den hastighed, hvormed han analyserer sammenhænge med høj grad af kompleksitet, er inspirerende. Og hvad angår den måde, som Dominik tænker ledelse på: Jeg har aldrig set nogen være så kontekstorienteret.” 

Gitta Peyn

Founder, Formwelten-Institute

Blog

Vurderinger samt videnskabelig og praktisk information om emner som:

systemteorier, læringsteorier, organisationsdesign og system:tids-adækvat ledelse.

leder-du-fortsat-efter-motiveret-arbejdskraft
Motivation er emnet for lidt under halvdelen af alle de ledige stillinger i dag. Der søges motiverede medarbejdere, som skal arbejde i uformelle arbejdsmiljøer...

Kontakt

28 34 19 83

Mo – Fr

10:00 – 16:00