Monozukuri

Kunsten, videnskaben og håndværket at gøre tingene anderledes og bedre.

Tænk over det

Standardiserede opskrifter passer ikke til en dynamisk, sammenkoblet og stadig mere kompleks verden.

Ingen lærer at håndtere fremtidens komplekse udfordringer, når svarene lægges i munden på os i form af standardiserede værktøjskasser. Vi kan dog lære at overvinde forhindringer, hvis der er nogle, der konstant sætter spørgsmålstegn ved de hidtidige måder at tænke, handle og arbejde på.

Hvis alting gøres hurtigt, simpelt og nemt for alle, hvis der ikke er flaskehalse ved snitfladerne, hvis alle bliver involveret og deres færdigheder bruges til at få det bedste ud af dét, der er til rådighed, kan der opnås en god og bæredygtig tilværelse for alle. Og af mindre blivere mere.

Vidste du at

Toyotas 100 års succes og legendarisk lave produktionsomkostninger er ikke baseret på en forhandlerlogik, der ser mennesker som en omkostningsfaktor, men på en håndværkerlogik, der sætter mennesket i centrum for alle bestræbelser. 

Monozukuri er ikke bare Lean

I dag er der mere end 30.000 virksomheder i Japan, der har eksisteret i mere end 100 år takket være Monozukuri-filosofien, som er baseret på ånd, kunst, håndværk, videnskab og stræben efter perfektion i fremstillingen af produkter.

Monozukuri er ikke mindre, men mere

Idéen bag Monozukuri er lige så genial som den er enkel: Hvis systemet er indrettet på en måde så alt foregår i ét flow, og grænsefladerne videregiver alle nødvendige produktoplysninger uden tab, bliver arbejdet mindre anstrengende for alle og fordeles mere retfærdigt. På denne måde vokser den fælles succes, og alle involverede parter, fra leverandøren til kunden, får et bedre liv.

Et læringspartnerskab med fremtid

I håndværket, hvor man stadig rører ved produkterne, er tonen ofte grovere og humoren anderledes end i akademiske kredse og konferencesale. Derfor fungerer et læringspartnerskab i henhold til den japanske Monozukuri-filosofi anderledes, nemlig på stedet.

Mine indlæringskoncepter, der sikrer fremskridt, er individuelt skræddersyede, hvilket gør dyrt klasselokale-teater unødvendigt.

Nye måder at tænke på fremkaldes, og dine medarbejderes implicitte og særligt værdifulde viden omdannes til eksplicit viden, som kan bruges til at opbygge en vidensorganisation.

Monozukuri-filosofien handler ikke om at slukke for menneskers hjerne og bytte den ud med maskiner, men om at integrere menneskers overlegne færdigheder i forhold til maskiner på en rentabel måde.

Ofte har mennesker en klar idé om, hvordan de kan gøre noget fejlfrit og nemt, men de mangler nogle til at udfordre og støtte dem samtidig.

Derfor udarbejder jeg rammer, der giver dine medarbejdere og ledere de færdigheder, de har brug for, for selv at genkende alle problemer og gøre bæredygtig problemløsning til en del af deres hverdag på en videnskabelig og systematisk måde.

Dette kræver naturligvis uddannelse i en klar og struktureret proces, som kan videregives og videreudvikles, når først det grundlæggende er på plads.

Til dette formål trækker jeg f.eks. på Toyotas otte trin til problemløsning, som Toyota selv bruger i den strategiske planlægning og ikke kun i den daglige drift. Jeg arbejder også med Hoshin Kanri, som kombinerer langsigtet strategi med kortsigtet læring og individualiserede forbedringsmål.

Man kan kun blive bedre, og det er dér, vi går hen. Alt andet kræver flere anstrengelser, koster flere penge og spreder vores kapaciteter.

“Hvis du har en kultur, hvor hver enkelt medarbejder forbedrer en lille ting i hver eneste proces og hver eneste dag, kan du stoppe med projekter, workshops og besparelsesinitiativer. Du kan holde op med at tænke på konkurrenterne. Man kan kun blive bedre, og det er dér, vi vil hen! Alt andet kræver flere anstrengelser, koster flere penge og spreder vores kapaciteter.” – Dominik Ortelt

Om læringspartnerskabet

Indledene Dialog

Vi starter med en indledene dialog for at afklare jeres vision og ambition efterfulgt af en grov gennemgang af jeres nuværende situation.

Baseret på det, og når vi bliver enig om partnerskabet udvikler vi en fælles retning for de kommende måneder.

Kontrakt

Grundlaget for partnerskabet er en kontrakt, der danner rammen for læringskonceptets retning og indhold. Formålet med dette koncept er, at give især mindre virksomheder mulighed for at investere i udvikling ved at gå sammen om partnerskabet.

Forløb

På baggrund af den aftalte retning og kontrakt tilpasser jeg mit læringskoncept, så der kan opnås langsigtet og frem for alt bæredygtig succes gennem kortsigtede læringsmål.

I stedet for værktøjskasser og opskrifter fra hylden fokuserer jeg mit arbejde på gennemtænkt udvikling.

“Dominik er usædvanlig: Han er ikke interesseret i, hvad folk tror, men kun i, hvad der virkelig virker. Hvor man ellers har brug for et helt team, præsenterer Dominik Ortelt helt alene hele universer af fornuftige og velfungerende idéer, planer og programmer.” – Gitta Peyn

20 års erfaring

Jeg taler
kunstens, videnskabens og håndværkets sprog

Fra gastronomi til fiskeri, fra produktions- og maskinteknik til forandrings- og leanledelse, fra organisationsdesign og strategiudvikling til international konsulentarbejde og forfatter i et tysk systemvidenskabeligt forlag. Jeg ved, hvordan man skaber langsigtede forandringer og hvordan man kan håndtere kompleksitet.

Systemiske funktioner af virksomheder for samfundet

Udvikling Og Udannelse

Der er intet andet sted i samfundet, hvor flertallet af dets medlemmer tilbringer mere tid end på arbejdspladsen – det største uddannelsessted i verden. 

Med de rette rammer, der gøre det muligt for medarbejderene at lære og praktisere videnskabelig og systemisk tænking på arbejdspladen, genererer vi en win-win situation – både for virksomheder og samfundet.

Bæredygtige Produkter

At arbejde med bæredygtighed betyder at bygge systemisk og videnskabelige kompetancer op som er grundlæggende for udvikling af nye produkter og ydelser med langsigted samfundsmæssig merværdi.

Kun en klar forstand, der er i stand til at gennemskue systemiske sammenhænge og konsekvenser, kan skabe reel merværdi.

Fordeling af velstand

Den eneste samfundsform, som vi har lært at håndtere med henblik på at fordele velstanden, er produktionsformen. Når samfundets medlemmer producerer for samfundet, fordeler det velstanden gennem lønarbejde og skatter.

En god løn øger fællesskabets likviditet og dermed fordelingseffekten. Derfor skal vi prioritere at skabe en god og social retfærdig indkomst for alle så vi styrker et demokratisk samfund, hvor alle fortjener et værdigt og godt liv.

Fremtiden skal tænkes multidimensionalt

Fem dimensioner, der er indbyrdes afhængige af hinanden for at opnå global bæredygtig succes.

Efficiens

Når gode rammebetingelser hjælper kreativiteten til at udfolde sig, og når kompetencer fører til resultater uden tab og fiasko, så er der tale om efficiens.

Effektivitet

Effektivitet er mere end efficiente processer. Effektivitet er den bevidste beslutning om at vælge langsigtet social værdi og dermed at gøre det rigtige, mere rigtigt.

Vækst

I en dynamisk kompleks, indbyrdes forbundet verden med begrænsede og svindende ressourcer vækster det, der skaber fælles social velstand for alle.

Udvikling

For at kunne opfylde alle legitime ønsker i et samfund, er der behov for en arkitektur hvor ny viden og nye nødvendige færdigheder kan udvikles kontinuerligt.

Systemledelse

Ledelse i et flerdimensionelt perspektiv betyder: at tage ansvar for system:tidens funktionelle arkitektur, for orientering på tværs af systemerne og design af løsninger der forbedrer systemerne. Lederskab er idag mindre et spørgsmål om titel, men meget mere om evner.

“Dominik Ortelt er en af de få konsulenter, der ved, hvad der har betydning. Hans sans for objektivitet og klima-funktionelle, resultatorienterede arbejde afspejles i mange års erfaring. Den hastighed, hvormed han analyserer sammenhænge med høj grad af kompleksitet, er inspirerende. Og hvad angår den måde, som Dominik tænker ledelse på: Jeg har aldrig set nogen være så kontekstorienteret.” 

Gitta Peyn

Founder, Formwelten-Institute

Blog

Vurderinger samt videnskabelig og praktisk information om emner som:

systemteorier, læringsteorier, organisationsdesign og system:tids-adækvat ledelse.

leder-du-fortsat-efter-motiveret-arbejdskraft
Motivation er emnet for lidt under halvdelen af alle de ledige stillinger i dag. Der søges motiverede medarbejdere, som skal arbejde i uformelle arbejdsmiljøer...

Kontakt

28 34 19 83

Mo – Fr

10:00 – 16:00