Kata

Med praktisk videnskab til opnåelse af ny brugbar viden og innovationer.

Tænk over det

Korrekt håndtering af et værktøj gør ikke nogen til en kreativ og god håndværker.

Siden den industrielle revolution har vi sjældent fundet på noget bedre end standardiserede værktøjer og metoder til at løse problemer og udfordringer i virksomheder og samfund. Men i komplekse dynamiske miljøer svigter tidligere tiders standardiserede værktøjer, og der er brug for nye idéer.

Med praktisk videnskabelig tænkning lærer du og dine medarbejdere at skabe nye måder at håndtere udfrodringer på, at reagere hurtigere på forandringer, at opfinde jeres egne værktøjer og metoder samt at fremstille innovative løsninger der fremmer bæredygtigheden. Og det er slet ikke så svært som du måske tror, fordi du til hverdag kan øve på arbejdspladsen med en Kata.

Hvad er videnskabelig tænkning?

Videnskabelig tænkning handler først og fremmest om at erkende, at vores tidligere forståelser og observationer altid er ufuldstændige og i værste fald forkerte.

Tingene går sjældent som vi troer, og derfor betyder videnskabelig tænkning også, at vi bruger den information, vi kan få ud af forventningerne i forhold til virkeligheden, til at lære og tilpasse os.

Videnskabelig tænkning fremmer nysgerrighed og kreativitet og glæden ved at lære noget nyt.

En meta-færdighed, der kan anvendes overalt i hverdagen og som især i virksomheder kan bidrage til bæredygtig forretningsudvikling.

Et grundlag for øget effektivitet, hvor langsigtet udvikling og kortsigtede læringsmål kombineres.

Selve Kata er et sæt af små øvelsesrutiner, der hjælper dig, dit team eller din familie med at lære denne meta-færdighed i dit daglige arbejde, i skolen eller derhjemme.

Hvorfor videnskablig tænkning?

Lige nu er vi mindre sikre end nogensinde før på, hvordan fremtiden vil se ud. Derfor er det bedre at lære at tilpasse sig i en foranderlig hverdag og udvikle sig samtidigt.

Hvordan Lærer du Videnskabelig Tænkning hos mig?

Workshop & træning på stedet

Vi kan starte med en teaser eller en 2-dages workshop, der introducerer jer til de grundlæggende elementer i Kata: Improvement Kata, Coaching Kata og Management Kata med masser af praktiske øvelser og en del teori.

Når i har fået kendskab til de grundlæggende elementer, er det på tid til at arbejde med ægte udfrodringer i jeres miljø. Jeg ledsager jer som jeres Master Coach, indtil i har internaliseret øvelserne med Kata i en sådan grad, at i også kan begynde at arbejde med Coaching Kata.

Coaching betyder her at påtage sig rollen som en træner, der støtter en anden person i at gøre fremskridt i læringen, og for at kunne gøre dette, skal i selv være i stand til at tænke videnskabeligt.

Dojo og second Coaching

Når vi har trænet mindst én coach i det grundlæggende, bør vi begynde at uddybe færdighederne i videnskabelig coaching. To måder at gøre dette på har vist sig at være særligt gode i de sidste fem år.

Den første måde er, at jeg fortsat står til rådighed for jer på stedet som en second coach og kigger over din nye coaches skuldre for at forbedre deres færdigheder. Det gøre jeg ved hjælp af mine observationer samt talrige tips og tricks.

Den anden mulighed er indførelsen af en Kata Dojo på stedet, hvor andre begyndertrænere regelmæssigt udveksler idéer om fælles øvelser baseret på eksempelsituationer og situationer fra hverdagen for at finde nye løsninger i fællesskab.

Management Kata

Management Kata er mere en systemisk læringsmodel, der er integreret i dit strategiarbejde, og hvor hele virksomheden lærer at bevæge sig i en fælles retning.

Store udfordringer opdeles på tværs af niveauer i mindre og mindre udfordringer, der passer til afdelingerne.

I sidste ende får alle medarbejdere mulighed for at slippe deres kreativitet løs og udvikle og afprøve videnskabelige kompetencer baseret på deres egne idéer..

Når du får støtte af mig til at interegrere Kata i din virksomhed opstår der en ægte lærende og dynamisk robust organisation.

Det er vigtigt, at du ikke undervurderer uddannelse. Mange mener faktisk, at de på grund af deres stilling er kvalificerede nok til at undervise i videnskabelig tænkning. Dette modsiges dog af flere tusinde gode trænere rundt om i verden.

Lær Kata af en international certificeret Ekspert

Jeg er del af Kata Skolens internationale netværk

Jeg har en række internationale videnskabelige uddannelser og certificeringer, er en del af det internationale Kata-skolenetværk, er medansvarlig for videnskabelige konferencer i Berlin og støtter den danske Kata skole i dens udvikling.

Du kan forvente, at jeg mestrer mit håndværk og forstår at mobilisere nye idéer, så udviklingen ikke står stille.

“Dominik Ortelt er en af de få konsulenter, der ved, hvad der har betydning. Hans sans for objektivitet og klima-funktionelle, resultatorienterede arbejde afspejles i mange års erfaring. Den hastighed, hvormed han analyserer sammenhænge med høj grad af kompleksitet, er inspirerende. Og hvad angår den måde, som Dominik tænker ledelse på: Jeg har aldrig set nogen være så kontekstorienteret.” 

Gitta Peyn

Founder, Formwelten-Institute

Fremtiden skal tænkes multidimensionalt

Fem dimensioner, der er indbyrdes afhængige af hinanden for at opnå global bæredygtig succes.

Efficiens

Når gode rammebetingelser hjælper kreativiteten til at udfolde sig, og når kompetencer fører til resultater uden tab og fiasko, så er der tale om efficiens.

Effektivitet

Effektivitet er mere end efficiente processer. Effektivitet er den bevidste beslutning om at vælge langsigtet social værdi og dermed at gøre det rigtige, mere rigtigt.

Vækst

I en dynamisk kompleks, indbyrdes forbundet verden med begrænsede og svindende ressourcer vækster det, der skaber fælles social velstand for alle.

Udvikling

For at kunne opfylde alle legitime ønsker i et samfund, er der behov for en arkitektur hvor ny viden og nye nødvendige færdigheder kan udvikles kontinuerligt.

Systemledelse

Ledelse i et flerdimensionelt perspektiv betyder: at tage ansvar for system:tidens funktionelle arkitektur, for orientering på tværs af systemerne og design af løsninger der forbedrer systemerne. Lederskab er idag mindre et spørgsmål om titel, men meget mere om evner.

Kontakt

28 34 19 83

Mo – Fr

10:00 – 16:00