Hvis Fremtiden er et spørgsmål om innovation, så Lad os tage fat på den!

Vi har aldrig været mere udfordret til at gå nye veje end i dag.

Vi står i begyndelsen af en fuldstændig ændring af den måde, vi arbejder og lever sammen på i Europa.

Den demografiske udvikling fører til en nedgang i antallet af kvalificeret arbejdskraft inden for håndværk, landbrug, produktion, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen, tjenesteydelser og forskning og dermed også til et tab af innovationspotentiale, som vi er afhængige af i forbindelse med stigende konkurrence om stadig sjældnere råmaterialer, ustabile forsyningskæder og tab af brugbar jord som følge af klimaændringerne.

Men som om situationen ikke var vanskelig nok, kan vi ikke kun konstatere en negativ motivationskurve, stigende depression og burn-out i vores virksomheder og institutioner og et stigende krav om mere psykologisk sikkerhed, men også at vi mister mere og mere kreativitet og mod i samfundet, som nu er nødvendigt for at gøre tingene anderledes.