Impuls

Workshops og foredrag, der udfordrer dig og inspirerer dig til at udvikle nye idéer.

Tænk over det

Ingen som sider inden i kassen, kan tænke udenfor kassen.

Det er meget vanskeligt for mennesker og organisationer at se sandheden om sig selv. Som i Platons hule ser mennesker kun skygger af ting uden for deres netværk og deres virksomhed. Skygger er todimensionelle billeder af en flerdimensionel virkelighed, som forbliver skjult for de fleste. Det kræver som regel eksterne impulser der kan mobilisiere nye ideer og kan åbne øjene for en flerdimensionel virkelighed.

Foredrag

emergens og systemisk tænkning

Hvorfor kører vi rundt i cirkler, og hvorfor lykkes det os ikke at få styr på de store og særligt vanskelige dilemmaer i verden? Hvor kommer de fastlåste tankemønstre i vores samfund fra, og hvad har det med systemer at gøre? Alt dette og meget mere vil jeg komme ind på i mit foredrag, hvor jeg på en humoristisk måde fortæller nogle dele om vores samfundshistorie, men hvor jeg også går til sagens kerne og gør opmærksom på situationens alvor.

Varighed ca. 180min
System Time - A Short Story Of Emergence

Workshop

Forbind Virksomheds Succes med retning, evner, motivation og videnskab

En kort læringsrejse: Fra produktionens tid til nutidens dynamiske markeder, og hvordan daglig forbedring og udvikling kan omskrives i dag. Teori og praksis udfordrer dig til at tænke og handle på nye måder.

Varighed ca. 180min
eped

Workshop

Kompleksitetshåndtering

Baseret på Formwelten Institutes videnskabelige resultater om kompleksitetsledelsesfærdigheder tilbyder jeg en workshop, der gennemgår kompleksitetsledelsesniveauerne på en inkluderende måde samt tips og øvelser, så du kan lære at øge din kompleksitetsledesesfærdighed.

50 % af indtægterne går direkte til Formwelten Institutes forsknings- og uddannelsesprojekter, bl.a. i Kenya og Indien.

Varighed ca. 180min
5D Model

Workshop

Kata

Lær de grundlæggende principper for praktisk videnskabelig tænkning med Toyota Kata i en 2-dages workshop. Gør innovation, daglig forbedring og udvikling til din daglige forretning.

Varighed 2 dage
20210504_153742

“Dominik er usædvanlig: Han er ikke interesseret i, hvad folk tror, men kun i, hvad der virkelig virker. Hvor man ellers har brug for et helt team, præsenterer Dominik Ortelt helt alene hele universer af fornuftige og velfungerende idéer, planer og programmer.” – Gitta Peyn

20 års erfaring

Jeg taler
kunstens, videnskabens og håndværkets sprog

Fra gastronomi til fiskeri, fra produktions- og maskinteknik til forandrings- og leanledelse, fra organisationsdesign og strategiudvikling til international konsulentarbejde og forfatter i et tysk systemvidenskabeligt forlag. Jeg ved, hvordan man skaber langsigtede forandringer og hvordan man kan håndtere kompleksitet.

Systemiske funktioner af virksomheder for samfundet

Udvikling Og Udannelse

Der er intet andet sted i samfundet, hvor flertallet af dets medlemmer tilbringer mere tid end på arbejdspladsen – det største uddannelsessted i verden. 

Med de rette rammer, der gøre det muligt for medarbejderene at lære og praktisere videnskabelig og systemisk tænking på arbejdspladen, genererer vi en win-win situation – både for virksomheder og samfundet.

Bæredygtige Produkter

At arbejde med bæredygtighed betyder at bygge systemisk og videnskabelige kompetancer op som er grundlæggende for udvikling af nye produkter og ydelser med langsigted samfundsmæssig merværdi.

Kun en klar forstand, der er i stand til at gennemskue systemiske sammenhænge og konsekvenser, kan skabe reel merværdi.

Fordeling af velstand

Den eneste samfundsform, som vi har lært at håndtere med henblik på at fordele velstanden, er produktionsformen. Når samfundets medlemmer producerer for samfundet, fordeler det velstanden gennem lønarbejde og skatter.

En god løn øger fællesskabets likviditet og dermed fordelingseffekten. Derfor skal vi prioritere at skabe en god og social retfærdig indkomst for alle så vi styrker et demokratisk samfund, hvor alle fortjener et værdigt og godt liv.

Fremtiden skal tænkes multidimensionalt

Fem dimensioner, der er indbyrdes afhængige af hinanden for at opnå global bæredygtig succes.

Efficiens

Når gode rammebetingelser hjælper kreativiteten til at udfolde sig, og når kompetencer fører til resultater uden tab og fiasko, så er der tale om efficiens.

Effektivitet

Effektivitet er mere end efficiente processer. Effektivitet er den bevidste beslutning om at vælge langsigtet social værdi og dermed at gøre det rigtige, mere rigtigt.

Vækst

I en dynamisk kompleks, indbyrdes forbundet verden med begrænsede og svindende ressourcer vækster det, der skaber fælles social velstand for alle.

Udvikling

For at kunne opfylde alle legitime ønsker i et samfund, er der behov for en arkitektur hvor ny viden og nye nødvendige færdigheder kan udvikles kontinuerligt.

Systemledelse

Ledelse i et flerdimensionelt perspektiv betyder: at tage ansvar for system:tidens funktionelle arkitektur, for orientering på tværs af systemerne og design af løsninger der forbedrer systemerne. Lederskab er idag mindre et spørgsmål om titel, men meget mere om evner.

“Dominik Ortelt er en af de få konsulenter, der ved, hvad der har betydning. Hans sans for objektivitet og klima-funktionelle, resultatorienterede arbejde afspejles i mange års erfaring. Den hastighed, hvormed han analyserer sammenhænge med høj grad af kompleksitet, er inspirerende. Og hvad angår den måde, som Dominik tænker ledelse på: Jeg har aldrig set nogen være så kontekstorienteret.” 

Gitta Peyn

Founder, Formwelten-Institute

Blog

Vurderinger samt videnskabelig og praktisk information om emner som:

systemteorier, læringsteorier, organisationsdesign og system:tids-adækvat ledelse.

leder-du-fortsat-efter-motiveret-arbejdskraft
Motivation er emnet for lidt under halvdelen af alle de ledige stillinger i dag. Der søges motiverede medarbejdere, som skal arbejde i uformelle arbejdsmiljøer...

Kontakt

28 34 19 83

Mo – Fr

10:00 – 16:00