Mobilizing Ideas

28 34 19 83

Toyota-Kata-Hvorfor-udvikling-kræver-bevidste-læringsprocesser

Hvorfor udvikling kræver bevidste læreprocesser, og hvilke er egnede til det

Det, vi skal vide om udvikling, er, at det er et spørgsmål om kompetence. En konsekvens af ens eksisterende evne til at lære. Det er vores evne til at lære og genlære, der sætter os og vores virksomheder i stand til at tilfredsstille vores egne og vores interessenters behov og legitime ønsker.

Udvikling har derfor ikke noget at gøre med, hvor meget en person ejer eller hvor stor en virksomhed er, men hvor meget man kan gøre med det, man har …

Men da hverken du eller jeg kan lære for andre individer, og vi derfor ikke er i stand til at udvikle andre mennesker eller vores medarbejdere, er den eneste form for udvikling, der er mulig, selvudvikling gennem selvlæring.

"Et legitimt ønske er et ønske, hvis tilfredsstillelse ikke hindrer en anden persons udvikling. Derfor er det ikke legitimt at ønske at gøre en anden uarbejdsdygtig eller at fratage ham en nødvendig ressource. Et behov er en forudsætning for velvære eller overlevelse. Et ønske er en bevidst impuls mod noget, der lover nydelse eller tilfredsstillelse, når det realiseres

Nye problemer kræver altid nye tilgange

I dag ved vi, at voksne, takket være et forældet uddannelsessystem, ikke har lært det, de har brug for til nutidens komplekse udfordringer. Hvordan skulle de også kunne det? 

Vores uddannelsessystemer stammer fra industrialiseringens tid, og de halter naturligvis bagefter de komplekse behov i nutidens samfund. 

Desuden ved vi, at arbejde og fritid er de steder, hvor vigtige vurderinger om indflydelse på egne handlinger dannes gennem refleksion med henblik på effektiv beslutningstagning.

Dog bliver det imidlertid stadig vanskeligere at træffe effektive beslutninger der kombinerer det kortsigtede og det langsigtede. Fordi problemerne i samfundet og økonomien bliver mere og mere forskelligartede og komplekse.

Og det er derfor at intuitioner, der er bygget på erfaringsbaseret viden, pludelisg mister deres værdig – for som vi ved, er der nye problemer, som ikke kan løses med den viden, hvorigennem de er opstået (emergens).

uncertainty-is-a-chance-for-change

I forbindelse med den stigende kompleksitet giver det derfor ikke meget mening for virksomheder at begrænse deres rekruttering af nye ledere til erfaringsbaseret viden, da de lærte intuitioner, der er forbundet med disse, ikke fører til den mentale fleksibilitet, der er nødvendig for at løse stadig mere komplekse problemer.

Og det kan enhver, der reflekterer over krisekapacitet, forstå. Kun mennesker, der allerede har oplevet kriser og derfor har opnået de tilsvarende erfaringer, kan vide, hvad der er vigtigt i kriser. Alt andet er derfor ikke andet end teori, som enhver kan lære på mange kurser.

Men i dag skal det handle om mere end porlariserende enten-eller-historier. Denne verden har aldrig været sort og hvid, lad os endelig prøve lidt hårdere.

De nuværende rammebetingelser begrænser det kreative potentiale

Autodidakte, flerdimensionalt tænkende mennesker, der har lært at tilegne sig deres færdigheder gennem kontekstorienteret læring, selv i krisesituationer, ved, at i komplekse situationer, hvor den nødvendige viden til at løse problemerne endnu ikke er til rådighed, skal først tilegnes.

Og derfor er bevidstheden om formålsorienterede læringsprocesser særlig vigtig.

Det er kun gennem bevidsthed om læreprocesser, at flerdimensionale tænkefærdigheder kan udvikles, og at know-why kan smelte sammen med know-how.

Men hverken i de nuværende vestlige uddannelsessystemer eller i de vestlige økonomier findes der i dag rammebetingelser, som gør det muligt for deltagerne og medlemmerne at blive bevidste om deres egne læreprocesser og tænkefærdigheder – En omstændighed, der ubevidst koster mange virksomheder penge, fordi de mangler den kreative kraft til at skabe nye løsninger.

toyota-kata-øger-kreativitetet

Dette fører til, at mennesker er langt fra deres kreative evner, som de ellers er langt overlegen med i forhold til maskiner, computere samt AI, og som gør det derfor endnu vanskeligere for virksomheder og mennesker at tilfredsstille deres egne og deres interessenters behov på denne måde uden at begrænse livsrummet og den dermed forbundne valgfrihed yderligere.

Investering i moderne uddannelse og selvudvikling

Det, som mennesker, virksomheder og andre organisationer derfor skal gøre, er at investere i tidssvarende uddannelses- og udviklingsmuligheder, der giver rammer og tænkeværktøjer, under hvilke og med hvilke videreudvikling gennem selvlæring kan finde sted.

toyota-kata-thinking-tools

Som nævnt i begyndelsen er det umuligt at udvikle andre mennesker. Jeg kan ikke projicere min viden ind i dig.

Det, vi dog kan gøre er at skabe muligheder og rammebetingelser, der fremmer og stimulerer selvlæring. Og Toyota Kata er en af disse muligheder.

Toyota Kata skaber trygge rammer, hvorigennem selvlæring kan fremmes og stimuleres derhjemme samt i virksomheder og til fordel af dem.Toyota Kata som en læringsmetode

Toyota Kata er en letanvendelig læringsrutine, hvor brugerne lærer at generere ny og kontekstualiseret nødvendig viden (know-why og know-how) selv ved hjælp af en praktisk videnskabelig tilgang.

Kata praktiserende lærer med øvelserne ikke kun, hvordan de selv kan skabe ny viden, men også hvordan de bedre kan håndtere pludselige forandringer og overraskende problemer.

Det fører bl.a. til en hurtigere reduktion af stressniveauet i ukendte situationer, og man bruger ikke unødig tid eller energi på følelsesmæssige reaktioner, som er dysfunktionelle for en selv.

Keep-Calm-And-Practice-Kata

Følelser som f.eks. frygt eller panik kan ikke kun lamme, men også mobilisere. Dog  begrænser de imidlertid den nødvendige klarhed i sindet, som er vigtig i særligt stressende øjeblikke i ukendte situationer og for at træffe de mest effektive beslutninger om de næste skridt på trods af manglende viden.

Kata praktiserende der formår at internalisere praktiske videnskabelige tankemåder, har derfor en metafærdighed, som kan styrke andre færdigheder og reagere mere hensigtsmæssigt på vor tids stadig mere komplekse og kognitivt udfordrende problemer.

Hvis du gerne vil vide mere om Toyota Kata, hvorfor så ikke prøve det?

Det bedste er at du ringer direkte til mig, så kan vi lave en aftale.

28 34 19 83

Hvis du gerne vil vide mere om Toyota Kata, hvorfor så ikke bare prøve det af?

28 34 19 83

Kan du lide denne artikel? Del den.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Flere relaterede indlæg

Toyota Kata

Slip udviklingen løs med Toyota Kata

Seneste

Systemtænkning

Metafærdigheder: Nøglekompetencer for fremtidens udvikling

Systemtænkning

Metafærdigheder: Vores vej ud af evolutionær stilstand?

Toyota Kata

Slip udviklingen løs med Toyota Kata

28 34 19 83