Akut hjælp
til din virksomhed

Når du har akut behov for hjælp lad dig støtte af Jyllands førende ekspert indenfor systemisk organisations design, lærende organisationer og monozukuri.

der er ikke mangel på kvalificeret arbejdskraft men et væld af uudnyttet potentiale og udnødvendig indsats

Kun 41 % af alt, hvad vi gør på arbejdet, er værdiskabende for kunderne og endnu mindre for samfundet.

Tænk over det

Videnskabelig forskning viser, at kun 41 %  af den ugentlige arbejdstid bruges på produktivt arbejde, der rent faktisk skaber værdi for kunden. Hvis vi kan sætte et spørgsmålstegn ved op til 48 % af arbejdstiden, er kravet om flere kvalificerede medarbejdere så ikke lidt for kortfattet?

Kvalitets Processer

Alt arbejde består af en række processer og deres procestrin. Sammen udgør de en indbyrdes forbundet værdistrøm. Når gode evner fører til processer af høj kvalitet, skaber vi exceptionelle resultater og mindre stress for mennesker. Skal vi så ikke starte vores sammenarbejde her, med at forbedre dine processer?

Akut Process Forbedring når du har brug for det

Øg efficiens, og giv dine medarbejdere mere tid til at fokusere på det, der virkelig udgør fremtidens værdi.

Fobedrings Projekter

Uanset om det handler om små eller store forbedringsprojekter: hos mig får du profesionell støtte fra start til slut.

Værdistrøm facilitering

Kun meget få er klar over potentialet i deres værdistrøm. Jeg hjælper dig med at identificere potentialet så du kan gøre forskel overfor dine kunder.

Procesevaluering

Mindre, men undgåelige fejl sniger sig ofte ind i vores processer og koster os tid og penge. Jeg undersøger dine processer for potentielle fejl og risici, så alting kører som det skal.

Tavlemøde Strukturer

Der er ikke noget mere omkostningsfuldt end rent uformelle eller rent formelle strukturer. Funktionelle mødestrukturer skaber balance mellem det langsigtede og det kortsigtede og derfor hjælper jeg dig med at skabe plads til udviklingspotentiale gennem sundere mødestrukturer.

ProcesDokumentation

At opretholde de gode standarder er alfa og omega for at øge fleksibiliteten i virksomheder. Få hurtigere oplæringsprocesser og vidensdeling imens jeg støtter dig med at udvikle høj kvalititative process beskrivelser og læringsvideoer.

Akut System Forbedring når du har brug for det

94 % af problemerne i erhvervslivet og samfundet er systemdrevne.

Systemobservering

For dem, der søger råd samt profesionel kortlægning af systemiske sammenhænge der fører til de nuværende udfordringer og problemer i virksomhederne og samfundet.

Syntese

For dem, der bekymrer sig om langsigtet virksomheds- og samfundsudvikling, er det ikke nok med målrettet systemisk observation. Det kræver snarere en grundig opdeling af potentielle risici og muligheder på grundlag af de fem dimensioner: Efficiens, effektivitet, vækst, udvikling og system:tid funktionel ledelse.

Akut Perspektivering når du har brug for det

85 % af menneskerne er ikke i stand til at skabe mere end én dimension i deres tankemodeller.

Detektering af blinde vinkler

Det er let at være fuldstændig overbevist om sine egne idéer, planer og strategier. Det er imidlertid endnu lettere at overse sine egne blinde vinkler med alvorlige konsekvenser for den langsigtede udvikling. Jeg sætter spørgsmålstegn ved, hvad der overbeviser dig og dermed hjælper dig med at udvikle mere solide koncepter.

Antifragilitet

Blinde vinkler fører ofte til mindre huller, som, hvis de ikke bliver lukket, kan bringe hele virksomheden i fare. Jeg finder disse huller og svagheder i din virksomhed og hjælper dig med at opbygge et mere solidt fundament.

Målrettet Irritation

Den status quo, som enhver virksomhed bør frygte, er, når der sniger sig mønstre ind som frarøver virksomheden dens vitalitet. Med en målrettet irritation kan du bryde status quo og bringe den nødvendige vitalitet tilbage i din virksomhed.

selvlærende og levende systemer

Hvad er et selvlærende og levende system, og hvorfor er det så vigtigt for din virksomhed? Jeg hjælper dig med at lære en helt ny måde at observere på, som udfordrer dig og hjælper din virksomhed med at overgå sig selv.

“Dominik Ortelt er en af de få konsulenter, der ved, hvad der har betydning. Hans sans for objektivitet og klima-funktionelle, resultatorienterede arbejde afspejles i mange års erfaring. Den hastighed, hvormed han analyserer sammenhænge med høj grad af kompleksitet, er inspirerende. Og hvad angår den måde, som Dominik tænker ledelse på: Jeg har aldrig set nogen være så kontekstorienteret.” 

Gitta Peyn

Founder, Formwelten-Institute

20 års erfaring

Jeg taler
kunstens, videnskabens og håndværkets sprog

Fra gastronomi til fiskeri, fra produktions- og maskinteknik til forandrings- og leanledelse, fra organisationsdesign og strategiudvikling til international konsulentarbejde og forfatter i et tysk systemvidenskabeligt forlag. Jeg ved, hvordan man skaber langsigtede forandringer og hvordan man kan håndtere kompleksitet.

Systemiske funktioner af virksomheder for samfundet

Udvikling Og Udannelse

Der er intet andet sted i samfundet, hvor flertallet af dets medlemmer tilbringer mere tid end på arbejdspladsen – det største uddannelsessted i verden. 

Med de rette rammer, der gøre det muligt for medarbejderene at lære og praktisere videnskabelig og systemisk tænking på arbejdspladen, genererer vi en win-win situation – både for virksomheder og samfundet.

Bæredygtige Produkter

At arbejde med bæredygtighed betyder at bygge systemisk og videnskabelige kompetancer op som er grundlæggende for udvikling af nye produkter og ydelser med langsigted samfundsmæssig merværdi.

Kun en klar forstand, der er i stand til at gennemskue systemiske sammenhænge og konsekvenser, kan skabe reel merværdi.

Fordeling af velstand

Den eneste samfundsform, som vi har lært at håndtere med henblik på at fordele velstanden, er produktionsformen. Når samfundets medlemmer producerer for samfundet, fordeler det velstanden gennem lønarbejde og skatter.

En god løn øger fællesskabets likviditet og dermed fordelingseffekten. Derfor skal vi prioritere at skabe en god og social retfærdig indkomst for alle så vi styrker et demokratisk samfund, hvor alle fortjener et værdigt og godt liv.

Fremtiden skal tænkes multidimensionalt

Fem dimensioner, der er indbyrdes afhængige af hinanden for at opnå global bæredygtig succes.

Efficiens

Når gode rammebetingelser hjælper kreativiteten til at udfolde sig, og når kompetencer fører til resultater uden tab og fiasko, så er der tale om efficiens.

Effektivitet

Effektivitet er mere end efficiente processer. Effektivitet er den bevidste beslutning om at vælge langsigtet social værdi og dermed at gøre det rigtige, mere rigtigt.

Vækst

I en dynamisk kompleks, indbyrdes forbundet verden med begrænsede og svindende ressourcer vækster det, der skaber fælles social velstand for alle.

Udvikling

For at kunne opfylde alle legitime ønsker i et samfund, er der behov for en arkitektur hvor ny viden og nye nødvendige færdigheder kan udvikles kontinuerligt.

Systemledelse

Ledelse i et flerdimensionelt perspektiv betyder: at tage ansvar for system:tidens funktionelle arkitektur, for orientering på tværs af systemerne og design af løsninger der forbedrer systemerne. Lederskab er idag mindre et spørgsmål om titel, men meget mere om evner.

Blog

Vurderinger samt videnskabelig og praktisk information om emner som:

systemteorier, læringsteorier, organisationsdesign og system:tids-adækvat ledelse.

leder-du-fortsat-efter-motiveret-arbejdskraft
Motivation er emnet for lidt under halvdelen af alle de ledige stillinger i dag. Der søges motiverede medarbejdere, som skal arbejde i uformelle arbejdsmiljøer...

Kontakt

28 34 19 83

Mo – Fr

10:00 – 16:00