Hvad er kompleksitet og kompleksitetsmanagement?

Hvis du vil vide, hvad kompleksitet egentlig betyder, og hvorfor vi har brug for større kompleksitetsmanagementevner for at kunne skabe fremtidige innovative produkt- og problemløsninger, er du kommet til det rette sted. I denne artikel får du alt, hvad du har brug for at vide om kompleksitet, kompleksitsmanagement og de færdigheder, der er nødvendige for […]

Hvordan emergens fungerer, og hvad virksomheder kan bruge emergens til

Hvordan virker emergens, hvilken rolle spiller den i vores hverdag, og hvorfor bør virksomheder og gode organisationsdesignere og konsulenter beskæftige sig med emergensfænomener? Disse og andre spørgsmål afklarer jeg for dig i denne artikel. Kort og præcist Jeg forstår emergens som en faseovergang, hvor det på grundlag af nogle få regler lykkes for et system […]

System:Tid – En kort historie om emergens

Mangel på kvalificeret arbejdskraft, energikriser, økonomiske kriser, klimaændringer, sult i verden, fattigdom, krig og korruption – Med alle disse komplekse og indbyrdes forbundne problemer er mange tilbøjelige for til at spørge…

Udviklingsaversion (inspiration)

Udvikling er uden tvivl et af de emner, der indtager en helt særlig plads for mig som autodidakt. Derfor vil jeg i denne artikel fortælle en lille historie, som en gang kunne bevæge en anden til at komme til bunds i betydningen af udvikling. En historie til at reflektere…

KPI-helvede er tegn på manglende systemisk og videnskabelig kompetence

“Stop KPI-helvede, det dræner folk for lyst og glæde”, indledte forfatteren med rette sit forsøg på at vække læserne på LinkedIn, hvor han påtaler, at mens ledere går rundt i cirkler med deres strategier og performance indikatorer, er resultatet, at der er mange usammenhængende resultatmål, som får medarbejderne til at føle sig uhørt og ikke […]

Hvad er Monozukuri?

Lære om Monozukuri-tilgangen er bedre egnet til at imødekomme behovet for en mere socialt ansvarlig og bæredygtig økonomi i Danmark end det, der i dag tilbydes virksomheder og ledere gennem uddannelsestilbud.

Velstandsmassernes mangelfulde evner til kriser – Del 2

Efter at vi i første del har set på, hvad der sker, når læringen og udarbejdelsen af nye distinktioner og begreber opgives på halvvejen, vender vi os i anden del mod de virkninger, der blev nævnt i begyndelsen, og som følger, når eliter, der stræber efter multidimensionel tværfaglig innovation, ikke finder tilstrækkelig støtte.

Velstandsmassernes mangelfulde evner til kriser – Del 1

Når samfundet ikke længere er i stand til at følge og støtte nye eliter, der stræber efter innovation og som er i stand til hele tiden at vokse ud af sig selv, mister de: evner til funktionelt at differentiere og dimensionere komplekse sammenhænge, fænomener og faktuelle forhold.